ipieslegums: Zinātnieki atrod paralēlās pasaules, kas var sadurties ar mūsu Visumu http://twurl.nl/bbe4gt