ipieslegums: «WikiLeaks» gatavojas publicēt ASV valdības slepeno informāciju par NLO http://twurl.nl/yqomo7