ipieslegums: Tehniskas problēmas piemeklē arī «Twitter» http://twurl.nl/1o77uo