ipieslegums: Svētkos no mājas telefona zvanīts biežāk un runāts ilgāk