ipieslegums: «Skype» atkal darbojoties normāli; sola kompensāciju http://twurl.nl/ajxx08