ipieslegums: Pārbaudīs iespējamu «Google» ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu http://twurl.nl/y774pn