ipieslegums: NASA speciālisti ezerā atrod «svešu» dzīvības formu http://twurl.nl/0p4ea4