ipieslegums: «Microsoft» un «Tildes» pilotprojekti pabeigti, plāno jaunus http://twurl.nl/dmvt44