ipieslegums: Meteoroloģijas profesora versija par globālo sasilšanu, ieinteresētajām pusēm un histēriju