linclv: Linc: Sāk filmēt Eirodziesmas pusfināla klipus http://www.linc.lv/sak-filmet-eirodziesmas-pusfinala-klipus