ipieslegums: Ledāju straujā kušana apdraud gandrīz miljardu cilvēku dzīvību: Gandrīz miljards cilvēku var nonākt ārkārtas situ… http://bit.ly/ak0LhC