ipieslegums: Latvijas entuziasti veido lokalizētas modifikācijas populārām datorspēlēm http://twurl.nl/ncg8lx