ipieslegums: Latvijā par interneta adrešu «izsīkšanu» neuztraucas