csv2v2: Lasi: Ātrs aizdevums http://www.linc.lv/atraisaizdevums/atrs-aizdevums