ipieslegums: Lasi: 100 Mbit/s optiskais internets par 20 Mbit/s cenu http://itpakalpojumi.info/100-mbits-optiskais-internets-par-20-mbits-cenu