ipieslegums: Kas ir mana portāla 30 000 unikālie apmeklētāji?: Interneta lietotājs ir nozīmīgi būtisks faktors neskaitāmu inte… http://bit.ly/9OA3kH