ipieslegums: Kādā Ķīnas restorānā viesmīļu funkcijas veic roboti http://twurl.nl/5oj41k