bebrinet: Jauns raksts: Netiek pagarināts līgums http://bebri.info/internet/netiek-pagarinats-ligums