ipieslegums: Japāņu zinātnieki: pēc četriem gadiem uz Zemes atgriezīsies mamuti