prsexer: Japāņi interesējas par pretradiācijas vakcīnām