csv2v2: itpakalp hello internets un interneta pieslēgums, internets un interneta pieslēgums, internets un interneta pieslēgums