ipieslegums: Internets Līvānos: http://itpakalpojumi.info/lv/optiska-interneta-pieejamiba-livanos Optiskais internets Olainē. Ātrs un stabils internets