ipieslegums: Indijā atklāj jaunu valodu, kurā runā vien 800 cilvēku: Lingvisti, kas specializējušies izzudušu valodu pētīšanā,… http://bit.ly/c1K4zH