ipieslegums: Foto glabāšanas «mākonī» aiz pārskatīšanās izdzēš 4000 attēlu