ipieslegums: Eksperti: pasaule ir uz katastrofas robežas holeras vīrusa mutāciju dēļ