ipieslegums: Datu izplatīšanai «WikiLeaks» izmanto arī Latvijas serverus http://twurl.nl/zzogh4