ipieslegums: Cilvēkveidīgo robotu varēs iegādāties jau nākošgad: Japānas Nacionālais progresīvās rūpnieciskās zinātnes un tehn… http://bit.ly/d5VTFR