ipieslegums: Bites risina sarežģītus matemātiskus uzdevumus ātrāk nekā datori: Bites spēj atrisināt sarežģītus matemātikas uzd… http://bit.ly/ahJTvk