ipieslegums: Baltijā evolūcijas ceļš virtualizācijas jomā nedaudz iekavējies: Baltijas valstīs evolūcijas ceļš virtualizācijas… http://bit.ly/95kK2e