csv2v2: Ātrais kredīts: Ātrais kredīts līdz 250 Ls http://atrais-kredits.lv/atrais-kredits-lidz-250-ls