ipieslegums: Atklāts, no kurienes nāk mēris: Pirmā mēra epidēmija notikusi Ķīnā vairāk nekā pirms 2600 gadiem, tālāk slimībai … http://bit.ly/bDqbrn