ipieslegums: Atkal samazina Saules aktivitātes prognozi, vairojot bažas par mazo ledus laikmetu