1 Zinātnieki atšifrē 18.gadsimta slepenās biedrības kodēto manuskriptu 2