1 Teju katrs otrais Latvijas iedzīvotājs vēlētos lielāku interneta ātrumu 2