1 Tagad dzimstošie puikas dzīvos ilgāk nekā meitenes 2