1 Spēcīgs uzliesmojums uz Saules var traucēt radiosakaru darbību 2