1 Šovakar Zemes iedzīvotāji varēs vērot ļoti interesantu kosmisku notikumu 2