1 Sākta Baltijā pirmā satelīta testēšana, norit līgumsarunas par tā palaišanu kosmosā 2