1 Precīza automašīnas lieluma satelīta krišanas vieta nav zināma: ir versija 2