1 Pētījums: internetu Latvijā lieto sievietes, jaunieši un izglītoti cilvēki 2