1 Pētījums: 91% interneta lietotāju internetu lieto arī mājās 2