1 Pērn datorpirātisma apkarotājiem biežāk nācies saskarties ar izpratnes trūkumu 2