1 Pēc gada Zemei pietuvosies jaunatklāts asteroīds 2