1 Optiskās platjoslas lietotāju skaits sasniedzis 80 000 2