1 Nav atrasti pierādījumi par mobilo telefonu lietošanas saistību ar vēzi 2