1 LVRTC par gandrīz 19 miljoniem latu laukos ieviesīs platjoslas internetu 2