1 Lielā ātrumā Zemei tuvojas asteroīds: tas būs tuvāk nekā Mēness 2