1 Lattelecom testē nākamās paaudzes bezvadu platjoslas tehnoloģiju 2