1 Izstrādāts rīks, kas mēra darba meklētāja autoritāti sociālos tīklos 2