1 Ierosinātas 25 krimināllietas par nelicencētu datorprogrammu lietošanu uzņēmumos 2